Kolejne wygrane sprawy o dług z Alektum Capital II AG z siedzibą w Zug!!

Podmiot Alektum Capital II AG z siedzibą w Zug jest dobrze znanym nam przeciwnikiem procesowym. Do Naszej Kancelarii zgłasza się wielu Klientów pozwanych przez właśnie ten podmiot (sprawy o dług).

Nasz zespół doświadczonych w boju adwokatów i radców prawnych z odwagą stawił czoła kolejnym sprawom z Alektum Capital II AG. Podjęliśmy obronę procesową Naszych Klientów. Wynik tej walki i sprawy o dług był dla Naszych Klientów korzystny.

Wyjaśnić należy, iż Alektum Capital II AG nie specjalizuje się w udzielaniu pożyczek. Jest podmiotem, który profesjonalnie sprzedaje oraz kupuje wierzytelności.

Często spotykamy się z sytuacją, kiedy to Klient wskazuje, że nie zna powoda – Alektum Capital II AG. Wykazuje też, że nigdy nie zawierał z nim żadnych umów.

Wielokrotnie w postępowaniach sądowych stanowisko powoda o tym, że nabył wierzytelności wobec Naszych Klientów było jedynie twierdzeniem niepodpartym wiarygodnymi dowodami. W wielu sprawach istnienie wierzytelności oraz okoliczność jej nabycia, budziły wątpliwości, zarówno strony pozwanej jak i Sądu. Często pozostały przez powoda nieudowodnione. W związku z niewykazaniem legitymacji procesowej i nieudowodnieniem roszczenia powództwo podlegało oddaleniu w całości.

Taka sytuacja miała miejsce w przypadku spraw, które chcielibyśmy dzisiaj Państwu zaprezentować. Klienci zgłosili się od Nas i zlecili Nam poprowadzenie sprawy z wymienionym podmiotem. Wszystkie te sprawy łączyło jedno. Powód nie udowodnił swojej legitymacji procesowej i tego, aby jakakolwiek wierzytelność faktycznie istniała.

Wszystkie prezentowane przez Nas sprawy zakończyły się sukcesem!! W sprawach, w których wyroki zamieszczamy poniżej kwota oddalenia wyniosła łącznie około 30 000 zł.

Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników — radców prawnych i adwokatów. Posiadamy wieloletnią praktykę w występowaniu w obronie procesowej po stronie pozwanych. Jeżeli zostałeś pozwany przez podmiot opisany w artykule? Zgłoś się do Nas. Powierz Naszej Kancelarii prowadzenie sprawy i obronę procesową w postępowaniu sądowym. Zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poprzednim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/oddalenie-powodztwa-na-ponad-7000-zl/