Wygrywamy apelację z Santanderem!

Odnotowujemy kolejny duży sukces na naszym koncie! Na skutek sporządzonej w imieniu konsumenta odpowiedzi na apelację, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddala apelację Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Poniższe orzeczenie oznacza to, że korzystny wyrok Sądu I instancji oddalający powództwo jest już prawomocny. Po raz kolejny wierzyciel nie zdołał wykazać swojego roszczenia co do zasady jak i wysokości.