Wykreślenie byłej dłużniczki z rejestru BIG

Dziś opiszemy sprawę, której finałem jest wykreślenie byłej dłużniczki z rejestru BIG (Biuro Informacji Gospodarczej).

Wykreślenie z rejestru BIG jest owocem tego, że do naszej Kancelarii zgłosił się Pan Krzysztof. W mieszkaniu swojej mamy, starszej kobiety, odnalazł nakaz zapłaty z 2016 r. Wierzycielem dochodzącym roszczenia od Pani Jolanty był podmiot Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. Podmiot ten wpisał Panią Jolantę do rejestru Biura Informacji Gospodarczej jako dłużnika.

Treść pozwu dołączonego do nakazu zapłaty opisywała stan faktyczny następująco:, że podmiot Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie kupił na podstawie umowy cesji z 2014 r. dwie wierzytelności. Wynikały one z umów kredytowych jakie Pani Jolanta zawarła z Getin Noble Bank S.A. odpowiednio w 2007 r. i 2008 r.

Pan Krzysztof nie mógł uwierzyć, że po tylu latach jego mama figuruje w rejestrze dłużników. Dlatego podjął walkę o wykreślenie jej z rejestru BIG.

Jego zdziwienie było tym bardziej uzasadnione, ponieważ odnalazł w domu dwa postanowienia komornicze. W tych postanowieniach wyczytał, że całość wierzytelności przysługującej Getin Noble Bank S.A. zaspokojono w drodze prowadzonych w 2011 r. postępowań egzekucyjnych.

Oznacza to, że bank sprzedał wierzytelność de facto nieistniejącą, bowiem dług był w całości spłacony. Pewnie zastanawiasz się jak to możliwe? Przy dużych podmiotach gospodarczych, a takimi bez wątpienia są banki, istnieje możliwość nieodnotowania w systemie spłaty. Takie podmioty posiadają setki placówek w całym kraju, zatrudniają tysiące pracowników, jak również korzystają z usług firm zewnętrznych np. kancelarii, firm windykacyjnych. Nie inaczej było w niniejszej sprawie. Bank nie zauważył, że dług Pani Jolanty został w całości wyegzekwowany.

Nowy wierzyciel przeświadczony o dalszym istnieniu długu, wytoczył powództwo, na podstawie którego Sąd wydał nakaz zapłaty. W następstwie tego Pan Krzysztof uznał wpisanie swojej mamy do rejestru dłużników jako niesprawiedliwe. W efekcie takiego wpisu trudno jest zaciągnąć kredyt, czy kupić np. sprzęt elektroniczny na raty.

Specjaliści z naszej Kancelarii pojęli odpowiednia działania. W efekcie, ich skutkiem było wykreślenie Pani Jolanty z rejestru Biura Informacji Gospodarczej.

Figurujesz w Rejestrze Dłużników? Uważasz, że niesłusznie? Chętnie wysłuchamy Twojej historii i pomożemy wyjść z tarapatów.

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/innovatio-risk-solution-przegrywa-w-obu-instancjach/