Wznowiliśmy postępowanie przed Sądem II instancji i doprowadziliśmy do zmiany wyroku Sądu Okręgowego!

Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza i Anna Gorzawska, to pożyczkodawcy prowadzący spółkę cywilną, która jest naszym częstym przeciwnikiem procesowym.

Korzystając z naszego bogatego doświadczenia w tego typu sprawach, udało nam się nie tylko doprowadzić do wznowienia postępowania przed Sądem II instancji, ale także zmienić wyrok Sądu Okręgowego, który na skutek wniesionej przez pożyczkodawcę apelacji był niekorzystny dla naszego Klienta.

Po wznowieniu postępowania przed sądem drugiej instancji i ponownym rozpoznaniu sprawy naszego Klienta, Sąd zdecydował, że apelacja pożyczkodawcy zasługuje jedynie na jej oddalenie.

Przeciwnik: Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy oraz Anny Gorzawskiej

Rodzaj sprawy: wznowienie postępowania przed sądem II instancji orazobrona przed apelacją pożyczkodawcy

Rezultat: pełen sukces