Znowu Prokura nie udowadnia swoich twierdzeń przed Sądem


Przyszedł nakaz zapłaty od Prokury NSFIZ. Jest to podmiot skupujący długi na masową skalę. Dodać trzeba – długi nie zawsze pewne i dobre do udowodnienia w Sądzie. Dobrą ilustracją tej reguły jest sprawa, której dotyczy dzisiejszy wpis.

Co zrobić z nakazem ? Zapłacić czy może schować do szuflady biurka albo napalić nim w piecu? Zdecydowanie lepiej poradzić się kogoś, kto zna się na oddłużaniu!

Powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu po raz kolejny wniósł pozew przeciwko naszemu Klientowi. Z naszej strony reakcja była standardowa – jak zwykle w takich sprawach wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty i dalsze pisma, które okazały się skuteczne. Sąd oddalił powództwo w całości. Pozwany konsument nie tylko musi płacić sumy określonej w pozwie ale również został uwolniony od kosztów procesowych. Koszty te poniesie Prokura NSFIZ.

Zostałaś / zostałeś pozwany przez fundusz sekurytyzacyjny taki jak Prokura? Zastanawiasz się, czy warto podjąć obronę procesową? Jesteśmy przekonani, że warto! Skonsultuj swoją sprawę z nami. Zapraszamy do kontaktu!