Informacja dot. ochrony danych

LL.TEAM P.S.A., NIP: 725-231-05-54. Można się z nami skontaktować mailowo pod adresem: bok@konsument-wygrywa.pl lub korespondencyjnie: ul. Dowborczyków 17, 90-019 Łódź.

Macie Państwo prawo do:
1. dostępu do swoich danych,
2.poprawiania ich,
3.żądania ich usunięcia,
4.żądania ograniczenia ich przetwarzania,
5.wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych,
6. przenoszenia danych,
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu wykonania umowy o współpracy lub odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie LL.TEAM P.S.A. – współpracownikom Spółki, w szczególności adwokatom i radcom prawnym, aplikantom i asystentom; podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, księgową, windykacyjną, pocztową i kurierską.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić nawiązanie współpracy lub udzielenie odpowiedzi na zapytanie.