Nasze sukcesy

Prokura NSFIZ przegrywa przed Sądem!

W tym miejscu publikujemy kolejne orzeczenie Sądu, które zakończyło się po myśli naszej klientki w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi oddalono w całości powództwo opiewające…

Wygrywamy także z bankami!

W niniejszej sprawie prezentujemy Państwu wyrok oddalający powództwo z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie. Nasze twierdzenia odnośnie przedstawionej przez stronę przeciwną dokumentacji pożyczkowej okazały się trafne. Po zajęciu przez nas stanowiska w sprawie, Sąd doszedł do prawidłowego przekonania, że…

Uchylamy nakaz zapłaty i oddalamy powództwo!

Kolejna sprawa z pozytywnym zakończeniem na naszym koncie. Klient z wydanym nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym zgłosił się do nas w odpowiednim terminie. W imieniu pozwanego konsumenta wnieśliśmy zarzuty od nakazu zapłaty, w których podnieśliśmy szereg zarzutów przeciwko roszczeniu powoda…

Powództwo Ultimo oddalone w całości!

Powód Ultimo Portfolio Investment S.A. wniósł pozew o zapłatę przeciwko konsumentowi na kwotę przekraczającą trzynaście tysięcy złotych. Na skutek naszych działań, udało się przekonać Sąd, że żądanie strony przeciwnej jest całkowicie niewykazane. Wobec powyższego, niezasadne powództwo zostało oddalone przez Sąd…

Wygrywamy sprawę z Minicredit sp. z o.o.

Wierzyciel Minicredit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie zgodził się z rozstrzygnięciem wyroku I instancji i wniósł apelację. Na nic się zdały zarzuty powoda, bowiem po konfrontacji z naszymi twierdzeniami Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił apelację strony przeciwnej.…

Oddalamy apelację z RK Recovery!

Poniżej przedstawiamy wyrok, w którym Sąd oddala apelację RK Recovery S.A. z siedzibą w Warszawie. W przypadku, gdy została wniesiona apelacja przez stronę przeciwną warto pamiętać, aby złożyć w odpowiednim czasie odpowiedź na apelację. Nierzadko to od niej może zależy…

Kolejna wygrana z Ultimo!

Po raz kolejny nasz klient został pozwany przez Ultimo Portfolio Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu i znowu roszczenie wierzyciela przed Sądem okazało się niezasadne. Po konfrontacji naszych argumentów z dokumentacją przedstawioną przez powoda, Sąd przyznaje nam rację. Poniżej przedstawiamy…