Porady

Jak wyjść z długów wziętych w chwilówkach i parabankach?

jak wyjść z długów chwilówek

Pożyczki pozabankowe dla wielu osób są atrakcyjne – można szybko, bez zbędnych formalności, a nawet zdolności kredytowej uzyskać potrzebne pieniądze. Z tego rodzaju możliwości uzyskania dodatkowych pieniędzy korzystają zarówno osoby młode, jak i starsze. Niestety, w takim wypadku łatwo wpaść…

Dziedziczenie długów podczas sprawy spadkowej

odrzucenie spadku a długi w banku

Z przyjęciem spadku wiąże się nie tylko uzyskanie majątku zmarłego, ale też odpowiedzialność za wszystkie niespłacone zobowiązania finansowe. Zdecydować się na przyjęcie czy na odrzucenie spadku? A długi w banku czy innej instytucji? Co się z nimi stanie i kto…

Co to jest zachowek i jak przebiega postępowanie spadkowe?

co to jest zachowek

Prawo spadkowe przewiduje możliwość ochrony osób najbliższych pominiętych w testamencie za pomocą instytucji znanej jako prawo do zachowku. Z możliwości tej skorzystać mogą wyłącznie najbliżsi krewni w sytuacji, gdy mogliby wejść w posiadanie części majątku w dziedziczeniu ustawowym. Co to…

Czym są wakacje kredytowe? Wszystko o wakacjach kredytowych.

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe są formą wsparcia dla kredytobiorców, przejawiającą się w możliwości zawieszania płatności rat zawartych wcześniej umów kredytów hipotecznych. Warto wskazać, że wakacje nie prowadzą do umorzenia rat. W okresie zawieszenia kredytobiorca nie ma obowiązku dokonywania płatności rat wynikających z…

Czym jest rachunek bankowy?

Charakterystyka umowy rachunku bankowego

Charakterystyka umowy rachunku bankowego Niemal każdy z nas posiada konto w banku, które umożliwia mu codziennie dokonywać różnego rodzaju płatności. Jednakże czy jesteśmy w stanie sami zdefiniować umowę rachunku bankowego? Z pomocą w tym miejscu przychodzi nam ustawodawca, który reguluje…

Ochrona konsumentów na gruncie kodeksów wykroczeń

Ochrona konsumentów na gruncie kodeksów wykroczeń

Wielokrotnie pisaliśmy o szczególnej pozycji konsumenta w sytuacji, gdy zawiera on umowę z przedsiębiorcą. Na gruncie prawa cywilnego Sąd z urzędu zobligowany jest do uwzględnienia przepisów chroniących jego pozycję. Istnieje także regulacja w kodeksie wykroczeń, która zapewnia należytą ochronę słabszej…