Porady

Jak zadłużenie wpływa na naszą psychikę?

Dziś chcielibyśmy poruszyć temat, który dotyka wielu z nas. Chodzi o długi i ich wpływ na nasz stan psychiczny i dobrostan emocjonalny. Znamy to uczucie, gdy czujemy się przytłoczeni nagromadzonymi zobowiązaniami. Stajemy się niewolnikami terminów spłaty pożyczek. Nie ma w…

Jak napisać pismo procesowe?

Czym jest pismo procesowe? Pismo procesowe jest pismem, które pochodzi od strony postępowania i jest skierowane do organu prowadzącego postępowanie. W postępowaniu cywilnym najczęściej sporządza je powód, pozwany, wnioskodawca, czy uczestnik i adresuje do sądu rozpoznającego sprawę. W swojej treści…

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Czym jest elektroniczne postępowanie upominawcze tzw. EPU? Elektroniczne postępowanie upominawcze jest odrębnym postępowaniem przewidzianym wyłącznie dla roszczeń pieniężnych. W EPU można dochodzić roszczeń, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Sprawy w EPU rozpoznaje wyłącznie…

Provident i Prokura pokonane!

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym Powód Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wniósł pozew przeciwko naszemu klientowi w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Wobec braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie umorzył postępowanie.…

Czym jest Krajowy Rejestr Długów?

Krajowy Rejestr Długów – co to takiego? Krajowy Rejestr Długów, w skrócie KRD jest jednym z kilku biur informacji gospodarczej. Biura informacji gospodarczej mają na celu zbieranie informacji o osobach, które zalegają z płatnościami. Działanie biur jest uregulowane w wstawa…

Co zmieni ustawa antylichwiarska?

Kilka tygodni temu Prezydent podpisał ustawę z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Już sama nazwa aktu wskazuje, że celem ustawodawcy było ukrócenie nadmiernego zysku instytucji pożyczkowych, kosztem konsumenta. Ustawa ta wprowadza szereg przepisów,…

Doręczenie komornicze

Doręczenie komornicze Od nowelizacji, która weszła w życie w listopadzie 2019 r. komornik sądowy został uprawniony do doręczenia pism w ściśle określonych przypadkach. Przyjrzymy się w jakich sytuacjach ustawodawca dopuścił możliwość doręczenia komorniczego i jak ta instytucja wygląda w praktyce.…