Skuteczna obrona procesowa z refinansowaniami w tle! Prokura

Nasza Klientka skontaktowała się z nami z prośbą o pomoc, ponieważ otrzymała z sądu nakaz zapłaty na kwotę ponad 7.500,00 zł! Okazało się, że została pozwana przez fundusz Prokura NSFIZ. W sprawach tego typu kluczowy jest czas reakcji, bowiem odbierając nakaz zapłaty mamy jedynie dwa tygodnie na to, aby się od niego odwołać.

Na szczęście Klientka skontaktowała się z nami w terminie i mogliśmy przygotować sprzeciw od nakazu zapłaty.

Prokura NSFIZ broniła się zacięcie twierdząc, że kupiła rzekome długi wynikające z umów pożyczek zawieranych ze spółkami MDP Finance sp. z o.o. oraz KIM Finance sp. z o.o., dla których usługi pośrednictwa świadczyła spółka Creamfinance Poland sp. z o.o.

Pożyczkodawcy Ci są nam dobrze znani między innymi ze stosowania mechanizmu refinansowań pożyczek.

Na marginesie podpowiadamy, że jeśli zdarzało Ci się ponosić opłaty za refinansowanie pożyczek w tych firmach, to są one do odzyskania!

Często kwoty refinansowań sięgały wielu tysięcy złotych, więc warto o nie powalczyć.

Wracając zaś do ochrony przed pozwem i nakazem zapłaty, to oczywiście udało nam się doprowadzić do pozytywnego rezultatu w sprawie.

Sąd podzielił w całości nasze twierdzenia i oddalił powództwo Prokury NSFIZ, a ponadto obciążył fundusz kosztami procesu.

 Przeciwnik: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Rodzaj sprawy: obrona przed pozwem, obrona przed nakazem zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, cesja wierzytelności, MDP Finance, KIM Finance, Cramfinance, oddalenie powództwa, oddalenie kosztów i odsetek

Rezultat: wygrana, powództwo Prokury oddalono w całości