Dług Klienta obniżony o ponad 7.500,00 zł! Ultimo Portfolio Investment nie dało nam rady w sądzie!

Niejednokrotnie wspominaliśmy już, że jeśli zostaliśmy pozwani o zwrot pożyczki i była to tzw. „chwilówka”, to warto podjąć się obrony procesowej, choćby w celu sprawdzenia kwoty zadłużenia. Dodatkowo, postępowanie sądowe pozwala niejednokrotnie na zyskanie wielu miesięcy, dzięki czemu możemy przygotować się na wykonanie wyroku, jeśli po weryfikacji powództwa okaże się, że jakieś kwoty pozostaną do zapłaty.

Nasz Klient skontaktował się z nami, gdyż otrzymał z sądu nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym, który zobowiązał go do zapłaty na rzecz Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. ponad 9.000,00 zł. Powód twierdził bowiem, że nasz Klient ma wobec niego zadłużenie na taką właśnie kwotę. Poprowadziliśmy sprawę i zweryfikowaliśmy twierdzenia firmy windykacyjnej. Okazało się, że faktyczny dług jest o przeszło 7.500,00 zł niższy! Z pierwotnego roszczenia na kwotę ponad 9.000,00 zł pozostało do zapłaty jedynie ok. 1.400,00 zł. Dodatkowo na skutek podjęcia obrony procesowej, Klient zyskał kilka miesięcy, co pozwoliło mu przygotować się finansowo na konieczność wykonania wyroku. Ponadto, zadbaliśmy o to, aby to Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. poniosło koszty procesu.

Przeciwnik: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

Rodzaj sprawy: dług, oddłużanie, obrona procesowa, chwilówka, firma windykacyjna, powództwo, oddalenie powództwa, cesja wierzytelności, sprzedaż długu/

Rezultat: wygrana w 85%