Spółka Forial sp. z o.o. pozwała naszego Klienta

Postępowanie toczyło się najpierw przed Sądem Rejonowym-Lublin Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym (tzw. EPU), następnie trafiła do Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Podjęliśmy się skutecznej obrony naszego klienta i poprowadziliśmy jego sprawę.

Nasze doświadczenie i wiedza pozwoliły nam na uzyskanie korzystnego wyroku, w którym sąd oddalił powództwo spółki Forial sp. z o.o.

Przeciwnik: Forial sp. z o.o.

Rodzaj sprawy: sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU, obrona w postępowaniu sądowym

Rezultat: pełen sukces, oddalenie powództwa w całości