Wygrana sprawa z ID Finance sp. z o.o.! Czyli kolejna zadowolona Klientka

Kolejna sprawa, dotycząca nakazu zapłaty wydanego na rzecz ID Finance Poland sp. z o.o.

Reprezentowaliśmy Klientkę, która została pozwana o zapłatę kwoty w wysokości 2500 zł. Klientka zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc, a my sporządziliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty i poprowadziliśmy postępowanie przed sądem.

Sprawa była w dobrych rękach, gdyż zajmowali się nią nasi doświadczeni prawnicy, którzy od wielu lat specjalizują się w sporach sądowych z zakresu ochrony konsumenta i obrony przed niesłusznymi powództwami dotyczącymi m.in. starych, nieistniejących lub przedawnionych długów, zawyżonymi kosztami kredytów i pożyczek, czy też nieskutecznych cesji (sprzedaży) wierzytelności.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu udało się obronić Klientkę przed nakazem zapłaty i doprowadzić do oddalenia powództwa w całości. Dodatkowo ID Finance musiał ponieść koszty postępowania.

 Przeciwnik: ID Finance Poland sp. z o.o.

Rodzaj sprawy: obrona przed pozwem, obrona przed nakazem zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, niesłuszne powództwo

Rezultat: wygrana, powództwo ID Finance Poland sp. z o.o. zostało oddalone w całości