Zmiana wyroku na korzyść Klienta, Prokura przegrywa w sądzie

Wyrokiem ze stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy we Wrześni zasądził roszczenie wobec naszego Klienta zgodnie z żądaniem powoda. Z uwagi na dostrzeżone uchybienia i nieprawidłową ocenę dowodów zaproponowaliśmy Klientowi wniesienie apelacji, gdyż naszym zdaniem wierzytelność Prokury w ogóle nie istniała.

Efekt?

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z sierpnia 2021 r. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo w całości.

Poniższe orzeczenie stanowi przykład, że jeżeli są szanse, warto walczyć o swoje racje.