Kolejny sukces w sprawie z Prokurą!

Przedstawiamy kolejną sprawę, z cyklu: ” wygrana z Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”. Mieliśmy okazję prowadzić ją dla jednej z naszych Klientek, która odebrała z sądu nakaz zapłaty w sprawie z powództwa Prokura NSFIZ.

Okazało się, że Prokura NSFIZ twierdziła, iż kupiła jakiś stary dług naszej Klientki i w związku z tym postanowiła dochodzić go na drodze sądowej.

Nie zgadzała się z tym nasza Klientka, która poprosiła nas o przeanalizowanie sprawy i wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty do sądu, a tym samym o reprezentowaniem jej przed sądem.

Jeśli chodzi o fundusz Prokura, to mamy spore doświadczenie w prowadzeniu sporów z tym przeciwnikiem procesowym, dlatego też od razu wiedzieliśmy, jakie argumenty należy podnieść przed sądem.

Jak się okazało, sąd przyznał nam rację i oddalił powództwo funduszu w całości, a dodatkowo obciążył Prokurę NSFIZ całymi kosztami postępowania.

Twoja sprawa może być kolejną wygraną, nie czekaj!

Przeciwnik: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Rodzaj sprawy: obrona przed pozwem, obrona przed nakazem zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, cesja wierzytelności, przedawniony dług

Rezultat: wygrana, powództwo Prokury zostało oddalone w całości