Wygrywamy z funduszami już od wielu lat. Eques Debitum 2 już o tym wie!

Dzisiaj prezentujemy kolejną sprawę z naszego archiwum. Dddłużaniem zajmujemy się od dawna. Jedna z naszych Klientek została pozwana przez fundusz, o nazwie Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, który regularnie skupuje długi.

Klientka otrzymała nakaz zapłaty oraz pozew i poprosiła nas o wniesienie sprzeciwu od owego nakazu zapłaty oraz powierzyła nam reprezentowanie swoich interesów przed sądem.

Poprowadziliśmy postępowanie sądowe dla naszej Klientki.

Efekt?

Udało nam się osiągnąć pozytywne dla Niej rozstrzygnięcie, a powództwo Eques Debitum 2 FIZNFS zostało oddalone w całości.

Z tym funduszem procesujemy się od lat, co też pozwoliło nam zdobyć spore doświadczenie w tego typu sprawach i wiemy, jakie argumenty należy podnieść, aby doprowadzić do oddalenia powództwa.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc naszej klientce i uwolnić Ją od długu. Ponadto dopilnowaliśmy, aby koszty postępowania poniósł Eques.

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty od Eques Debitum lub pozew od Eques Debitum, to zgłoś się do nas o pomoc. Chętnie przeanalizujemy i poprowadzimy Twoją sprawę.

Przeciwnik: Eques Debitum 2 FIZNFS

Rodzaj sprawy: sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona przed nakazem zapłaty, obrona przed pozwem, cesja długu

Rezultat: wygrana, powództwo oddalone w całości