Efficenter sp. z o.o. pozwała Cię do sądu? Pamiętaj, że możesz skutecznie się bronić!

Efficenter sp. z o.o. to podmiot, który zajmuje się kupowaniem wierzytelności, nawet dotyczących niewielkich kwot, które szybko stają się przedmiotem sporu w sądzie.

Tak też było w przypadku naszego Klienta – najpierw jego wierzytelność została sprzedana Efficenter sp. z o.o., a następnie został on pozwany o zapłatę kwoty ponad 1.300,00 zł.

To z pozoru niewielka kwota, ale  klient postanowił walczyć do końca.

Zgłosił się do naszej Kancelarii, gdzie udzielono mu profesjonalnej pomocy i podjęliśmy się reprezentowania go przed sądem. W wyniku działań naszych doświadczonych prawników sąd oddalił w całości powództwo wniesione przez Efficenter sp. z o.o.

Sprawa zakończyła się pełnym sukcesem dla Klienta, który może teraz spać spokojnie. Przypadek naszego Klienta pokazuje, że w sporach przed sądem warto powierzyć swoje interesy profesjonalistom!

Przeciwnik: Efficenter sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Rodzaj sprawy: oddłużanie, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, sprzedaż wierzytelności, obrona procesowa, oddalenie powództwa.

Rezultat: pełen sukces.