Odzyskujemy pieniądze dla naszej Klientki! Minicredit przegrywa w obu instancjach! Zwrot opłat za przedłużenie pożyczki.

Niedawno zgłosiła się do nas Klientka, która wzięła umowę pożyczki w Minicredit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i dokonywała tzw. przedłużenia terminu spłaty pożyczki.

Po analizie dokumentów prawnicy Kancelarii uznali, że pobrane od Klientki kwoty są niezgodne z obowiązującymi przepisami i pozwali pożyczkodawcę o ich zwrot.

Najpierw sąd I instancji przyznał naszej Klientce rację i zobowiązał Minicredit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do zwrotu pieniędzy, jakie uiściła Klientka w związku z przedłużeniem terminu spłaty pożyczki.

Sąd uznał, że tego rodzaju postanowienia umowne, które nakazują zapłatę konsumentowi opłaty w zamian za przesunięcie terminu spłaty pożyczki na późniejszy, stanowią klauzule niedozwolone, gdyż naruszają interesy pożyczkobiorców. Pozwana spółka nie zgodziła się z wyrokiem i złożyła apelację. Jednak Sąd II instancji oddalił apelację. Sprawa zakończyła się pełnym sukcesem dla naszej Klientki, która odzyskała nienależnie pobrane od niej pieniądze!

Konsumencie, jeśli płaciłeś pożyczkodawcy pieniądze w zamian za przedłużenie terminu spłaty pożyczki, to pamiętaj, że w znacznej większości przypadków możliwe jest ich odzyskanie. Takie opłaty zazwyczaj są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Przeciwnik: Minicredit sp. z o.o. 

Rodzaj sprawy: odzyskiwanie opłat, przedłużenia terminu spłaty pożyczki, pozew. 

Rezultat: wygrana w 91%