Kolejny sukces i wygrana ze Smart Lease S.A. z siedzibą w Macierzyszu!

Poniżej prezentujemy kolejny sukces z wtórnym wierzycielem Smart Lease S.A. Przypomnijmy, że wierzyciel wtórny to podmiot (firma), która zajmuj się skupowaniem długów i potem najczęściej występuje do sądu z pozwami o zapłatę.

Powód – Smart Lease S.A. – wniósł pozew przeciwko naszej klientce domagając się od niej zapłaty kwoty ok. dwóch tysięcy złotych. Sąd I instancji wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego wnieśliśmy sprzeciw. Z naszej strony podnieśliśmy szereg zarzutów dotyczących braku wykazania zasadności roszczenia. Powód nie udowodnił, by dług o którym jedynie twierdził faktycznie istniał w wysokości przez niego wskazanej. Przypomnijmy, że to na powodzie zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego ciąży obowiązek wykazania faktów, z których wywodzi skutki prawne. Z naszych doświadczeń wynika, że wiele podmiotów wnosi powództwa, pomimo iż później przed Sądem nie są w stanie ich udowodnić.

Podobnie było i w niniejszym stanie faktycznym. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VII Wydział Cywilny oddalił powództwo w całości, obciążając powoda kosztami procesu. Wierzytelność przeciwko naszej klientce nie została w sposób należyty wykazana przed Sądem.

Wyrok wydany w tej sprawie dopisujemy do znacznej liczby spraw wygranych ze Smart Lease S.A. Warto tylko dodać, że nie była to pierwsza sprawa naszej klientki ze Smart Lease S.A. i po raz kolejny zakończyła się sukcesem!

Jeżeli wierzyciele kierują do Ciebie wezwania do zapłaty, bądź otrzymałeś nakaz zapłaty, nie wstydź się zaistniałej sytuacji, tylko reaguj. Tak samo jeśli otrzymujesz wezwania od podmiotu, u którego nie brałeś pożyczki, oznacza to, że Twój dług został wykupiony i tym bardziej powinieneś bronić się w sądzie! Skontaktuj się z gronem doświadczonych specjalistów z zakresu oddłużania. Po analizie sytuacji prawnej przedstawiamy ci różne warianty i możliwości działania, z których na podstawie naszego doświadczenia warto korzystać, czego przykładem jest wyrok zapadły w tej sprawie.