Prawomocna wygrana z Profi Credit w dwóch sprawach!

Sprawa Pana Adama

Pan Adam zwrócił się do nas z prośbą o pomoc tuż po otrzymaniu z Sądu nakazu zapłaty wniesionego przez Profi Credit Polska S.A. Dzięki działaniom podjętym przez naszą kancelarię, Sąd oddalił powództwo w całości – w tym koszty nienależnych opłat pozaodsetkowych, a także anulował koszty postępowania nałożone na pozwanego w nakazie zapłaty.

Niestety pomimo korzystnego dla Pana Adama wyroku, Profi Credit Polska S.A. złożyła apelację od korzystnego dla Pana Adama wyroku, a sprawa trafiła do Sądu drugiej instancji. I tym razem Pan Adam zwrócił się do nas po pomoc. Nie mogliśmy dać za wygraną i przedstawiliśmy naszą argumentację również Sądowi drugiej instancji. Sąd ten jeszcze raz przeanalizował sprawę i jeszcze raz przyznał rację naszemu klientowi!

Efekt: oddalenie kwoty ponad 2.000 zł wraz z odsetkami!

Sprawa Pani Elżbiety

Niemal z taką samą sprawą zgłosiła się do nas Pani Elżbieta. I w tej sprawie, pomimo uzyskania przez klientkę korzystnego dla mniej wyroku – oddalenia powództwa, Profi Credit Polska S.A. złożyła apelację. Sąd drugiej instancji i w tym przypadku oddalił apelację i utrzymał korzystny dla Pani Anny wyrok Sądu pierwszej instancji.

Efekt: oddalenie kwoty prawie 17.000 zł wraz z odsetkami!

A zatem w każdej sprawie warto walczyć, a najlepiej zacząć od zgłoszenia się do profesjonalistów, którzy nam w tym pomogą.

Zapraszamy do kontaktu.