Powództwo Alectum Capital II AG w całości oddalone

Alectum Capital II AG pozwał naszego Klienta o zapłatę kwoty prawie 2 tyś zł (należność główna i koszty postępowania). Nie wiedział jednak, że Klient się nie podda, a co więcej, że powierzy nam prowadzenie swojej sprawy.

Mamy spore doświadczenie w sprawach z tym podmiotem, dlatego też od razu zabraliśmy się do dzieła.

Nasi prawnicy zgłosili w sprawie celne zarzuty i w rezultacie powództwo Alectum Capital II AG zostało w całości oddalone.

Przeciwnik: Alectum Capital II AG

Rodzaj sprawy: obrona przed nakazem zapłaty oraz pozwem

Rezultat: pełna wygrana