SVEA Ekonomi Cyprus Ltd. poległo przy rzekomym długu! Wygrana w II instancji!

Nie pamiętasz abyś brał pożyczkę ?

Firma pożyczkowa próbuje zmusić Cię do spłaty długu?

Jedna z naszych Klientek została pozwana przez SVEA Ekonomi Cyprus Ltd. z tytułu rzekomo nabytej wierzytelności. Na skutek podjętych przez nas działań, Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że roszczenie firmy SVEA Ekonomi Cyprus Ltd. nie przysługuje przeciwko naszej Klientce. Powództwo zostało oddalone w całości, a tym samym Klientka pozbyła się długu.

Jeśli nie jesteś pewien czy coś da się zrobić w Twojej sprawie, skontaktuj się z nami. Dokonamy bezpłatnej analizy dokumentów, z zachowaniem pełnej dyskrecji. Warto walczyć do końca, bo czasem dopiero Sąd II instancji przyznaje rację konsumentowi.

Przeciwnik: SVEA Ekonomi Cyprus Ltd.

Rodzaj sprawy: skuteczna apelacja w sprawie naszego Klienta

Rezultat: wygrana w 100%, oddalenie powództwa w całości