Warto walczyć o swoje! Kredyt Inkaso II przygrywa z nami w sądzie!

Ponownie rok 2019 – tym razem Sąd Rejonowy w Zamościu, razem z nami staną po stronie Klientki.

W tej sprawie powództwo pochodziło od Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – Subfundusz KI 1 w Warszawie.

Pozornie niewielka kwota prawie 1.500,00 zł była zaskoczeniem i dużym stresem dla naszej Klientki. Zadowolenie Klientki po owocnie zakończonym procesie, było bezcenne. Odzyskała spokojny sen i mogła zapomnieć o długach, co stanowi bardzo duży potencjał na przyszłe, bezpieczne życie. 

Nadal się zastanawiasz czy warto zgłosić się po pomoc?

Jeśli tak, przeczytaj ponownie powyższy tekst, wstawiając odpowiednio nazwę firmy od której dostajesz korespondencję oraz kwotę swojego zadłużenia. 

Warto, prawda? 

735 119 530 

kontakt@konsument-wygrywa.pl