Wygrana przed sądem z Heimondo

Kila miesięcy temu zgłosiła się do nas pozwana konsumentka, która początkowo nie wierzyła, że uda jej się wygrać przed sądem. Po nawiązaniu współpracy z klientką, podjęliśmy się obrony jej interesów w sporze z wierzycielem. Efekt końcowy wywołał ogromną radość po stronie konsumentki. Nie ma się czemu dziwić, oddalone w sposób prawomocny powództwo oznacza, że po stronie pozwanej nie istnieje żaden obowiązek zapłaty na rzecz podmiotu, który wytoczył powództwo.