Bronimy w sprawach sądowych przed Prokurą NSFIZ od wielu lat!

Bronimy w sprawach sądowych przed Prokurą od wielu lat. Zarówno kiedyś, jak i dziś świadczymy usługi na najwyższym poziomie, pomagając naszym klientom w sporach z  tym podmiotem.

Jeśli również otrzymałeś nakaz zapłaty oraz pozew od tego funduszu, to nie czekaj, tylko prześlij nam dokumenty do bezpłatnej analizy.

Może właśnie biegnie Ci termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Jeśli nie zdążysz odwołać się, to orzeczenie uprawomocni się i sprawa będzie przegrana. Wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty, dajesz sobie szansę na obronę i oddalenie często niesłusznego roszczenia.

Jeden z naszych Klientów nam zaufał i powierzył nam swoją sprawę. Wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty i poprowadziliśmy sprawę sądową. Na skutek naszych działań sąd oddalił powództwo w całości oraz obciążył Prokurę kosztami postępowania.

Przeciwnik: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Rodzaj sprawy: sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona przed pozwem, cesja długu, opłaty nienależne, zawyżone koszty pożyczki

Rezultat: oddalenie powództwa w całości