Możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie w oddłużaniu konsumentów. ID Finance Poland sp. z o.o. już się o tym przekonało!

Na rynku usług oddłużeniowych działamy już od wielu lat, dlatego powierzając nam swoją sprawę, możesz mieć pewność, że zajmie się nią grono doświadczonych prawników, którzy szlifowali swoje umiejętności przez lata dotychczasowej praktyki. Na potwierdzenie powyższych słów prezentujemy wyrok z 2019 r. w sprawie z powództwa ID Finance Poland sp. z o.o., który potwierdza, że już dwa lata temu z powodzeniem wygrywaliśmy sprawy przeciwko temu podmiotowi.

Dlatego też zlecając nam prowadzenie sprawy dzisiaj, możesz mieć pewność, że nasze umiejętności oraz wiedza na przestrzeni ostatnich lat tylko się wzbogaciły.

W przypadku przedstawionego wyroku sprawa dotyczyła klientki, która otrzymała pozew z tytułu niespłaconej pożyczki. Po weryfikacji dokumentów okazało się, że kapitał pożyczki został uregulowany, a ID Finance Poland sp. z o.o. dochodziła przed sądem jedynie zawyżonych kosztów pożyczki. Odpowiednia argumentacja pozwoliła przekonać sąd, że koszty te są w całości nienależne powodowej spółce. W konsekwencji powództwo zostało oddalone, a koszt procesu poniósł ID Finance Poland sp. z o.o.

Przeciwnik: ID Finance Poland sp. z o.o.

Rodzaj sprawy: obrona przed pozwem, zawyżone koszty pożyczki, opłaty nienależne

Rezultat: pełen sukces, powództwo zostało oddalone w całości