Cesja wierzytelności – zanim zapłacisz zweryfikuj roszczenie wierzyciela.

Dziś w artykule cesja wierzytelności. Na rynku finansowym działa szereg podmiotów, które dokonują kupna wierzytelności. Popularne są w szczególności te, które wynikają z tzw. chwilówek.

Czym jest cesja wierzytelności? Pierwotni wierzyciele po nieudanym kontakcie z klientem, bardzo często decydują się na nią, otrzymując szybko pieniądze od nabywcy. Taki nabywca to nierzadko w praktyce fundusz sekurytyzacyjny. Może to być również zagraniczny podmiot kapitałowy posiadający siedzibę za granicą.

Powód twierdził, że nabył on wobec pozwanej wierzytelność opiewającą na kwotę blisko ośmiu i pół tysięcy złotych. Naszym zdaniem dokumentacja dotycząca cesji znajdująca się w aktach sprawy była wewnętrznie niespójna. W efekcie nie doszło do przejścia wierzytelności z jednego podmiotu na drugi. Zatem nie mógł wystąpić skutek prawny w postaci nabycia wierzytelności przez Alektum Capital II AG.

W toku procesu powód bardzo ogólnie odniósł się do naszych twierdzeń o nieprawidłowości umowy cesji. Przedłożenie dokumentacji pożyczkowej nie wystarczyło do wykazania legitymacji procesowej i udowodnienia swoich twierdzeń. Sąd Rejonowy dla Łodzi — Widzewa w Łodzi oddalił powództwo w całości. Na pozwanej nie ciąży żaden obowiązek zapłaty wobec wtórnego wierzyciela.

Orzeczenie to przykład, że warto dokonać analizy prawnej całej dokumentacji przedstawionej przez powoda. Nawet okoliczności podpisania umowy pożyczki, czy dokonywanie wpłat na rzecz pierwotnego pożyczkodawcy nie oznaczają, że zobowiązanie wcześniej zawarte i wynikająca z niego wierzytelność, zmieniła właściciela. Dlatego tak ważne jest dokładnie zapoznanie się z całością załączników dołączonych do pozwu.

Powyższe orzeczenie stanowi świetny przykład, że warto dokonać analizy prawnej całej

Bywa, że nawet najmniejsze szczegóły, choćby takie jak wygląd i treść załącznika do cesji powodują, że roszczenie wierzyciela zostanie oddalone.

Pozwał Cię podmiot Alektum Capital II AG? Skontaktuj się z nami, nasi specjaliści z zakresu oddłużania pomogą.