Czy da się wstrzymać rygor natychmiastowej wymagalności? Na przykładzie sprawy z powództwa od Profi Credit Polska S.A.

Otrzymując z sądu nakaz zapłaty wydany na skutek pozwu Profi Credit Polska S.A., w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy jest to nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym, czy też może w postępowaniu nakazowym. Zawierając umowę pożyczki z Profi Credit Polska S.A., pożyczkobiorca musiał podpisać weksel in blanco, który służył jej zabezpieczeniu.

Jeśli Profi Credit Polska S.A. dysponował wekslem, to w swoim pozwie mógł wnieść o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla.

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym różni się od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym m.in. tym, że posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

W prostych słowach, rygor taki pozwala skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego, nawet jeśli nakaz zapłaty nie uprawomocnił się, a również jeżeli pozwany odwołał się od nakazu zapłaty. Jest to bardzo niekorzystne rozwiązanie dla pozwanego, gdyż często, równolegle do postępowania sądowego toczy się postępowanie egzekucyjne.

Rygor natychmiastowej wykonalności można jednak zwalczyć.

Mając do czynienia z nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym, należy zawsze pamiętać o tym, aby przynajmniej spróbować wstrzymać natychmiastową wykonalność nakazu zapłaty. Wniosek w tym przedmiocie powinien być odpowiednio uzasadniony, w przeciwnym wypadku sąd może odmówić wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności.

W podobnej sytuacji była jedna z naszych Klientek, która zgłosiła się do nas z nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym.

Nakaz zapłaty opatrzony był rygorem natychmiastowej wykonalności. Na szczęście podjęliśmy szybkie działania i udało nam się uzyskać korzystne postanowienie w przedmiocie wstrzymania natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty, które to postanowienie prezentujemy poniżej.

Klientka uniknęła egzekucji w toku procesu sądowego, co stanowiło dla niej znaczną ulgę.

Tobie też może być lżej.

Zadzwoń, porozmawiajmy o Twojej sytuacji.

Przeciwnik: Profi Credit Polska S.A.

Rodzaj sprawy: zarzuty od nakazu zapłaty, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, rygor natychmiastowej wykonalności, wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności, pozew z weksla, weksel in blanco, obrona przed egzekucją.

Rezultat: udało się wstrzymać natychmiastową wykonalność nakazu zapłaty