Czy warto bronić się przed powództwem Profi Credit Polska S.A.?

Czy warto bronić się przed powództwem Profi Credit Polska S.A., w szczególności jeśli otrzymało się nakaz zapłaty z sądu? 

Naszym zdaniem zawsze warto podjąć obronę procesową, choćby w celu weryfikacji roszczenia pożyczkodawcy. 

Nie podejmując obrony, musimy zaakceptować wydany w sprawie nakaz zapłaty i skazujemy się na to, że sąd przyjmuje za prawdziwe twierdzenia pożyczkodawcy co do wysokości długu i nie dokona ich dogłębnego zbadania. 

Pożyczkodawca może twierdzić, że konsument jest zobowiązany zwrócić dużo wyższą kwotę niż ta, która faktycznie się należy.  

Jedna z naszych Klientek zgłosiła się do nas z nakazem zapłaty wydanym przez sąd, w którym zasądzono od niej na rzecz Profi Credit Polska S.A. kwotę ponad 9.000,00 zł. 

Klientka zastanawiała się, czy warto podjąć obronę procesową i przesłała nam dokumenty do analizy. Nasi eksperci przeanalizowali szybko sprawę i uznali, że kwota 9.000,00 zł jest znacznie zawyżona. Poradziliśmy wniesienie odwołania od nakazu zapłaty.

Efekt? Po przeprowadzonym postępowaniu okazało się, że kwota 9.000,00 zł nie należy się Profi Credit Polska S.A. 

Sąd uznał, że pożyczkodawcy przysługuje jedynie nieco ponad 1.500,00 zł. Dzięki temu, że Klientka zdecydowała się powierzyć nam swoją sprawę, zaoszczędziła ponad 7.500,00 zł! 

Dopilnowaliśmy także, aby to Profi Credit Polska S.A. został obciążony kosztami postępowania.

Przeciwnik: Profi Credit Polska S.A.

Rodzaj sprawy: dług, oddłużanie, pożyczka, chwilówka, zawyżone koszty, obrona procesowa, powództwo, nakaz zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, oddalenie powództwa.

Rezultat: wygrana w 85%