Duży sukces! Brak obowiązku zapłaty na rzecz Provident Polska

Provident Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pozwał naszą klientkę na blisko 1 800,00 zł. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego wnieśliśmy sprzeciw. Zaskarżyliśmy nakaz zapłaty w całości, albowiem zgodnie z naszym stanowiskiem powództwo było całkowicie bezzasadne.

Po krótkiej wymianie pism procesowych Sąd I instancji wydał wyrok oddalający powództwo.

Jednakże, gdy klientka usłyszała informację, że powód wniósł apelację nie straciła wiary w trafność naszych poglądów i poprosiła nas o sporządzenie odpowiedzi na apelację. Nasze działania przyniosły zamierzony skutek. Sąd II instancji oddalił apelację powoda. Pozwana nie ma żadnego długu do spłacenia wobec wierzyciela.

Jak widać warto walczyć do końca i nie składać broni, jeśli przeciwnik procesowy składa apelację.

Odebrałeś nakaz zapłaty i zastanawiasz się czy warto wnosić sprzeciw?

Niniejszy stan faktyczny nie pozostawia złudzeń, że warto wchodzić spór z wierzycielem i przedstawiać swoje stanowisko przed Sądem, bowiem zadłużenie o której twierdzi jedynie powód może w ogóle nie istnieć. Ponadto to właśnie Sąd może poddać umowę pożyczki ocenie pod kątem postanowień sprzecznych z interesem konsumenta!