EOS 1 FIZNFS doznaje porażki przed Sądem II instancji

Kolejny wyrok potwierdzający, że nasza pomoc ma realny wymiar. Powód tj. EOS 1 FIZNFS z siedzibą w Warszawie nie zgodził się z wyrokiem Sądu I instancji, który był wyjątkowo korzystny dla konsumenta. Strona przeciwna zaskarżyła wydane orzeczenie w całości. Uznaliśmy, że argumentacją powoda jest nietrafna, wobec czego sporządziliśmy odpowiedź na apelację, w której wnieśliśmy o oddalenie apelacji strony powodowej. Sąd II instancji podzielił nasze stanowisko, czym de facto potwierdził, że powództwo strony przeciwnej jest całkowicie niewykazane.