Wygrywamy przed Sądem Apelacyjnym z Prokurą!

W niniejszej sprawie nie zgodziliśmy się z ustaleniami poczynionymi przez Sąd Okręgowy w Katowicach i wnieśliśmy apelację od wydanego orzeczenia. Warto zaznaczyć, że wartość przedmiotu zaskarżenia w sporze z Prokurą NSFIZ z siedzibą we Wrocławiu wynosiła ponad 100 000,00 zł. Jaki wyrok wydał Sąd Apelacyjny w Katowicach? Sąd Apelacyjny przychylił się do naszych zarzutów przez co zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo w całości. Dług pozwanego konsumenta został zredukowany tylko tym jednym orzeczeniem o ponad sto tysięcy złotych tytułem należności głównej.