Idziemy po sukces z Profit Credit Polska!

Kiedy trafiają do nas sprawy z powództwa Profit Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, zazwyczaj jesteśmy w stanie zmienić oczekiwania Profi Credit we wspomnienie.

Kolejny raz udało się nam doprowadzić do uchylenia wyroku.

A sprawa nie była taka oczywista, gdyż dotyczyła dwóch pozwanych!

Jeden był zobowiązany do zapłaty prawie 17.000,00 zł, drugi ponad 5.000,00 zł!

Teraz czekamy na ponowne rozstrzygnięcie przed sądem I instancji.

Jednym słowem szanse rosną!

W tym przypadku nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.