Jak wygrać z RECOVERSO RMC OÜ?

W dzisiejszym wpisie przedstawimy Państwu dwie sprawy, które zobrazują jak wygrać z RECOVERSO RMC OÜ.

Nasi klienci zanim dowiedzieli się jak wygrać z RECOVERSO RMC OÜ zgłosili się do Naszej Kancelarii w związku z otrzymaniem z Sądu nakazów zapłaty. Nakazy te zostały wydane w sprawach z powództwa wspomnianego podmiotu z siedzibą w Tartu (Estonia).

Po otrzymaniu od Klientów dokumentacji oraz przeanalizowaniu dowodów złożyliśmy sprzeciwy. Oczywiście trzymając się ustawowych terminów. W dokumentacji przedłożonej przez powoda dostrzegliśmy szereg uchybień. Przede wszystkim powód nie przedstawił umów cesji wierzytelności, na podstawie których rzekomo nabył wierzytelności przysługujące wobec naszych Klientów.

Doświadczenie zdobyte w procesach wytaczanych przeciwko Naszym Klientom po dokonaniu cesji praw pozwala nam na dostrzeżenie i podniesienie skutecznych zarzutów dotyczących cesji czy też istnienia rzekomych wierzytelności.

Z tego względu po wymianie pism procesowych, zarówno w sprawie Pana Michała jak i Pana Pawła Sądy rozpoznające sprawy tj. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim oraz Sąd Rejonowy w Stargardzie w całości powództwa oddalił.

Efekty Naszych działań procesowych i skutecznie podniesionych zarzutów w postępowaniach sądowych? Sądy oddaliły powództwa RECOVERSO RMC OÜ sprawach na łączną kwotę około 6 000 zł. Co więcej, Sąd zasądził od powoda na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Pozwał Cię podmiot RECOVERSO RMC OÜ z siedzibą w Tartu? Powierz prowadzenie sprawy Naszej Kancelarii. Zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych, dołoży wszelkich starań, aby Ci pomóc. Zadzwoń + 48 735 119 530.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/wygrana-ze-smart-lease-sa/