Wygrana ze Smart Lease S.A.

Pani Ada zgłosiła się do naszej kancelarii, gdy otrzymała nakaz zapłaty. Sprawę wytoczył podmiot Smart Lease S.A. z siedzibą w Macierzysz.

Powód – Smart Lease S.A. – dochodził od Pani Ady ponad 6 500,00 zł. Klientka nie kojarzyła podmiotu. Dlatego nie chciała mu zapłacić takiej kwoty. Przekazała nam dokumentację, którą otrzymała z Sądu, dzięki czemu podjęliśmy obronę procesową. Wskazaliśmy, że Smart Lease S.A. nie ma legitymacji procesowej do dochodzenia należności przeciwko naszej klientce.

Podnieśliśmy, że pożyczkodawca jakim jest Smart Lease S.A. stosował niedozwolony mechanizm refinansowania pożyczek.

W sprawie mieliśmy do czynienia z tzw. „rolowaniem” pożyczki przez powiązane ze sobą spółki kapitałowe. Były to Gwarant24 sp. z o.o. oraz Centrum Rozwiązań Kredytowych sp. z o.o. Zwróciliśmy uwagę Sądu, że cała kwota rzekomej pożyczki nie miała być udostępniona naszej klientce, a miała być ona rzekomo przekazana na rzecz innego podmiotu współpracującego z pożyczkodawcą. Bardzo często jest tak, że konsument zawierając umowę pożyczki refinansującej nie ma nawet świadomości, że nie spłaca w ten sposób uprzednio zawartej umowy. Finał takich działań nieświadomego konsumenta jest taki, że ma do spłaty jeszcze większą kwotę, powiększoną o kolejną prowizję.

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że nie wszystkie Sądy w tożsamy sposób kwalifikują działania pożyczkodawców.

Tak też jest w przypadku refinansowań. Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie w tej sprawie jednak przyjrzał się podnoszonym przez nas argumentom i je podzielił, dzięki czemu nasza klientka nie jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Smart Lease S.A. z siedzibą w Macierzysz dużej kwoty.

Powyższe prowadzi do jednoznacznego wniosku, że w każdej sprawie warto walczyć o korzystne rozstrzygnięcie. Jeżeli jesteś konsumentem i masz wątpliwości co do uczciwości zawartej umowy pożyczki zgłoś się do naszej kancelarii, walka z lichwą i nieuczciwymi pożyczkodawcami to nasza specjalność.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/wygrana-z-ententa-collection/