Powództwo Innovatio Risk Solution Limited

Dzisiejszy artykuł na naszym blogu ma na celu przedstawienie Państwu sprawy, której tłem jest powództwo Innovatio Risk Solution Limited.

Powództwo Innovatio Risk Solution Limited ma związek z wplątaniem się przez naszą klientkę w pętlę pożyczkową. Scenariusz w przypadku zadłużających się jest w przeważającej liczbie przypadków podobny. Cała historia zaczyna się od pierwszej, być może, niewysokiej pożyczki. Później okazuje się, że sytuacja życiowa pożyczkobiorcy skutecznie udaremnia spłatę długu. W efekcie czego, dla uregulowania zobowiązania potrzebne jest zaciągnięcie kolejnej pożyczki, bądź też skorzystanie z mechanizmu refinansowania. Niestety w każdym przypadku prowadzi to do zmultiplikowania zobowiązania. Analogiczna historia spotkała panią Joannę.

Innovatio Risk Solution Limited twierdził że przysługuje mu względem pani Joanny wierzytelność opiewająca na 5.531,77 zł.

To podmiot trudniący się dochodzeniem wierzytelności powstałych w ramach umów z takimi firmami pożyczkowymi jak: MDP Finance, KIM Finance, czy JJK Credit. Swoje żądanie umotywował powołaniem się projekt umowy pożyczki. Jednakże, szereg zawartych w nim postanowień umownych wzbudził uzasadnione podejrzenia naszych specjalistów. Zdawały się one wyzyskiwać okoliczność, że pani Joanna znalazła się w sytuacji, która zmusiła ją do finansowania uprzednich pożyczek kolejnymi pożyczkami.

Argumentacja sformułowana w imieniu pani Joanny przez konsument-wygrywa.pl, zyskała aprobatę Sądu Rejonowego w Białymstoku. Finalnie, w uzasadnieniu wyroku wyraził aprobatę dla sformułowanych zarzutów dotyczących zasadności i wysokości roszczenia powoda.

Stanowisko Sądu I instancji nie przekonało w sposób definitywny Innovatio Risk Solutions Limited, które to zdecydowało się na wniesienie apelacji.

Przed Sądem II instancji, powód ponownie przedstawił swoje koronne argumenty, konsekwentnie twierdząc, że wytoczone przez niego powództwo jest zasadne, jednakże Sąd Okręgowy w Białymstoku – rozważając materiał zgromadzony przez Sąd I instancji, jak również uwzględniając kontrargumentację przedstawioną przez pełnomocników pani Joanny w odpowiedzi na apelację, ostatecznie oddalił apelację, w konsekwencji oddalając prawomocnie całe powództwo, jak również obciążając Innovatio Risk Solutions Limited obowiązkiem poniesienia kosztów postępowania przed obydwoma instancjami.

Wytoczono przeciw Tobie powództwo? Wizja postępowania sądowego spędza Ci sen z powiek?

Myślisz, że tkwisz w sytuacji bez wyjścia, ponieważ wierzyciel wszelkimi sposobami stara się zwindykować rzekomo przysługujący mu dług? Zamiast pozostać biernym, skonfrontuj go z wymiarem sprawiedliwości. Nasi specjaliści w dziedzinie oddłużania są gotowi stanąć w Twojej obronie!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/jak-wygrac-z-recoverso-ou/