Kolejna porażka wierzyciela

Znowu wygramy w postępowaniu sądowym w sporze z wierzycielem. Tym razem konsument uzyskał pozytywny wyrok przeciwko Ulitmo Portfolio Investment z siedzibą w Luksemburgu. Warto zaznaczyć, że poniższe rozstrzygnięcie jest już prawomocne. Zadłużenie naszego klientka zostało oddłużone o kilka tysięcy złotych należności głównej oraz dodatkowych kosztów i odsetek.