Kolejne oddłużenie!

Jak skutecznie dokonać oddłużenia?

To pytanie zadaje z pewnością zadaje sobie wielu naszych klientów. Jedną z metod walki z wierzycielami jest podjęcie obrony procesowej w postępowaniu sądowym. Poniżej pokazujemy Państwu efekt wygranej czyli wyrok oddalający powództwo w całości. W jaki sposób konsument osiągnął takie rozstrzygniecie? Na odpowiednim etapie tj. po otrzymaniu odpisu pozwu pozwany zgłosił się do nas. Po ustaleniu warunków współpracy zgodziliśmy się na reprezentowanie jego interesów w postępowaniu sądowym. Sporządziliśmy pisma procesowe z odpowiednią argumentacją oraz wskazaliśmy klientowi czego nie powinien dokonywać w trakcie sporu. Dzięki poniższemu wyrokowi dług, o którym pisała jedynie strona przeciwna został prawomocnie zredukowany do zera.