Zwycięstwo w sporze z Prokurą

Kolejny pozew i kolejne oddalone powództwo! Pomimo trudnego początku, którym dla klienta było otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, udało się uzyskać pozytywny efekt. Nasze pisma procesowe złożone w toku postępowania przyniosły zamierzony efekt. Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim oddalił powództwo w całości. Klient nie musi zwracać wierzycielowi należności głównej, odsetek jak i kosztów procesu! Dług, o którym jedynie twierdziła strona przeciwna, zdaniem Sądu w ogóle nie istniał. Warmińskim Lepszego zakończenia nie mogliśmy sobie wymarzyć.