Kolejny fundusz przegrywa z nami w Sądzie! Eques Debitum.

Tym razem nasi doświadczeni prawnicy okazali się skuteczni w walce z Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku, który pozwał naszą Klientkę o zapłatę kwoty ponad 1.500,00 zł.

Przykład naszej Klientki pokazuje, że nie warto odpuszczać i walczyć do końca nawet w sprawach, w których wartość sporu nie jest znaczna. Prawnicy pracujący w Kancelarii podjęli się obrony procesowej Klientki i przekonali sąd, że fundusz żąda od niej zapłaty całkiem niesłusznie!

Przeciwnik: Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku 

Rodzaj sprawy: obrona procesowa, oddłużanie, pożyczka, oddalenie powództwa, dług, cesja, sprzedaż wierzytelności

Rezultat: pełen sukces