Kolejny przykład wygranej konsumenta – powództwo Vega sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oddalone w całości.

Podmiot o nazwie Vega sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wniósł pozew przeciwko naszej klientce będącej konsumentką. Powód dochodził roszczeń z tytułu umowy pożyczki zawieranej na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego.

Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny początkowo wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego wnieśliśmy sprzeciw. Wniesienie sprzeciwu spowodowało, że nakaz zapłaty upadł, a Sąd zobowiązany był do przeanalizowania naszego stanowiska, a w szczególności zarzutów kwestionujących roszczenie powoda zarówno co do zasady jak i wysokości. Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Po wymianie pism procesowych i przedstawieniu stanowisk przez strony nadszedł czas na wydanie orzeczenia w sprawie.

Tym razem Sąd Rejonowy w Wołominie przychylił się do naszego stanowiska i oddalił powództwo.

Klientka nie musi płacić powodowi kwoty opiewającego na blisko cztery tysiące złotych, odsetek, czy kosztów postępowania.

Czy można sobie wyobrazić lepszy prezent na Święta i Nowy Rok?