Powództwo Provident Polska S.A. oddalone po raz wtóry!

Kolejny sukces naszych specjalistów od oddłużania. Sąd Rejonowy w Słupsku oddalił powództwo Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w całości! Ponad dziesięć tysięcy złotych zostało w kieszeni Klientki. Ale zacznijmy od początku. Powód wytoczył powództwo przeciwko naszej Klientce, która od razu po otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym skontaktowała się z nami. Po analizie sprawy, wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty podnosząc szereg zarzutów, które dotyczyły dokumentów przedstawionych przez stronę przeciwną. Naszym zdaniem Provident S.A. z siedzibą w Warszawie nie przedstawił wiarygodnych dowodów, które wykazywałaby roszczenie zarówno co do zasady jak i co do wysokości. Podniesiona przez nas argumentacja przyniosła po raz kolejny oczekiwany przez konsumentkę rezultat. Na skutek efektownej i efektywnej obrony procesowej nasza Klientka nie ma do zapłaty roszczenia głównego przekraczającego kwotę dziesięciu tysięcy wynikającego z tzw. „chwilówki”, maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie od kwot dochodzonych przez stronę przeciwną kwot oraz kosztów procesu.