Obniżenie długu Klientki w sprawie przeciwko Profi Credit Polska S.A.!

Z reguły prezentujemy sprawy, które wygrywamy w 100%. Ale nie we wszystkich sprawach udaje się doprowadzić do oddalenia powództwa w całości. Dlaczego? Ponieważ jest to kwestia bardzo indywidualna, zależna od przebiegu danej sprawy. I właśnie z uwagi na te indywidualne okoliczności sprawy, zdarza się, że taki rezultat po prostu jest niemożliwy do osiągnięcia.

Można więc zadać sobie pytanie, czy jeśli od początku wiadomo, że w sprawie zapadnie wyrok zasądzający, to czy warto podejmować obronę procesową?

Na tak postawione pytanie, należy zdecydowanie i stanowczo odpowiedzieć, że warto! Ponieważ nie mówimy tu o przegranej! Obniżenie wysokości zobowiązania, to istotny krok do odzyskania życia bez długów.

Na potwierdzenie tych słów prezentujemy sprawę, w której nasza Klientka została pozwana przez Profi Credit Polska S.A. o zapłatę kwoty 6 796,44 zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu.

Klientka otrzymała z sądu nakaz zapłaty. Zgłosiła się do nas po poradę jak bronić się przed nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym. Po przeanalizowaniu sprawy Klientki okazało się, że roszczenie Profi Credit Polska S.A. jest mocno zawyżone!

Klientka postanowiła powierzyć nam prowadzenie swojej sprawy w sądzie. Nasi prawnicy złożyli sprzeciw od nakazu zapłaty. A następnie przeprowadzili postępowanie, w toku którego podnieśli szereg argumentów na poparcie naszej tezy. Tezy, że roszczenie spółki Profi Credit Polska S.A. jest nienależne w znacznej części.

Naszą argumentację podzielił sąd, który ostatecznie wydał wyrok zasądzający od naszej Klientki na rzecz Profi Credit Polska S.A. kwotę 2 534,72 zł, a w pozostałym zakresie 4 261,72 zł sąd oddalił powództwo.

Innymi słowy, z pierwotnej kwoty  6 796,44 zł pozostało jedynie 2 534,72 zł.

W skrócie, uzyskaliśmy obniżenie długu Klientki o 4 261,72 zł!

Co więcej, kosztami procesu została obciążona spółka Profi Credit Polska S.A.

Przeciwnik: Profi Credit Polska S.A.

Rodzaj Sprawy: sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona przed nakazem zapłaty, obrona przed pozwem, nienależne koszty, koszty chwilówki, oddłużenie, zmniejszenie długu

Rezultat: wygrana w 62,7%, zmniejszenie długu Klientki z 6796,44 zł do 2534,72 zł

Zapraszamy!

+48 735 119 530

kontakt@konsument-wygrywa.pl