Oddalenie powództwa w całości w sprawie z Alektum Capital II AG

Podmioty, które kupują długi, często pojawiają się w sprawach sądowych. Jednym z nich jest Alektum Capital II AG z siedzibą w mieście Zug. Brzmi obco? Tak, firma ta jest zarejestrowana w Szwajcarii. Wielu z naszych Klientów zupełnie nie kojarzy tego podmiotu i twierdzą, że nie zawierali z nim żadnej umowy, a tym bardziej umowy pożyczki. Nasi Klienci mają rację o tyle, że faktycznie Alektum Capital nie zawierał umowy pożyczki, ale nabył wierzytelność z tej umowy. Cała operacja, która miała tutaj miejsce, jest określana jako „cesja wierzytelności”. Oznacza to, że jeśli dana firma wykupiła nasz dług, to zapewne z nią będziemy procesować się w sądzie w sprawie o zapłatę.

Firma skupująca długi, w tym przypadku Alektum Capital, ma te same obowiązki procesowe co firma pożyczkowa, u której zawieraliśmy umowę. Czyli musi udowodnić w sądzie, że istniała umowa pożyczki, jakie były jej warunki itd. Dodatkowo musi przekonać sąd, że skutecznie kupiła nasz dług wobec firmy pożyczkowej.

W sprawie, o której piszemy dzisiaj Alektum Capital II najwyraźniej nie przekonała Sądu do zasądzenia kwoty żądanej w pozwie. Pozew dotyczył zapłaty kwoty przekraczającej 3 000,00 zł. Po analizie sprawy doszliśmy do wniosku, że powód nie wykazał twierdzeń, na które powoływał się w pozwie. To już kolejny raz jak sąd przyznaje nam rację i oddala powództwo w całości. Dług, na który powołał się Alektum Capital II pozostaje tylko w sferze jego twierdzeń, ponieważ Sąd nie potwierdził istnienia zobowiązania.

Jak widać życie bez długów jest możliwe. Owszem wymaga to czasu i determinacji. Ale pozytywne dla naszych Klientów wyroki Sądów cały czas utwierdzają nas w przekonaniu, że warto podjąć ten trud.

Przyszłość bez długów, windykacji i obaw jest bliżej niż myślisz.