Kolejna apelacja Profi Credit oddalona.

Sąd Rejonowy w Białymstoku w wyroku z lutego 2021 r. umorzył postępowanie w zakresie roszczenia co do kwoty 500 zł i oddalił powództwo. Pozwany po wydaniu wyroku nie był zatem zobowiązany do zapłaty na rzecz Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku Białej jakichkolwiek środków. Profi Credit Polska S.A. nie zgodziła się ze stanowiskiem Sądu I instancji.

Efekt?

Po naszej interwencji apelacja Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku Białej została oddalona. Klient nie jest już nic dłużny wierzycielowi, pomimo że powód pierwotnie dochodził od pozwanego kwotę przekraczająca 10 000,00 zł.

Jak widać życie bez długów może stać się rzeczywistością. Jeśli tylko podejmiesz wyzwanie, okażesz determinację, upór i konsekwencję w zmaganiach z długami. Dobrym początkiem jest oddanie swoich spraw w ręce kancelarii wyspecjalizowanej w oddłużaniu prawnym.