Wygrana w sprawie przeciwko Eques Debitum FIZNFS!

Pewnego dnia zgłosiła się do nas dobrze znana nam ze swoich wcześniejszych problemów kredytowych Klientka. W przesłanej nam wiadomości mailowej napisała nam, że została pozwana przez podmiot, którego zupełnie nie kojarzy i z którym nie zawierała żadnej umowy. To prawda, bowiem podmiot ten – Eques Debitum nie udziela pożyczek, czy kredytów krótkoterminowych. Mowa tu bowiem o funduszu sekurytyzacyjnym, który masowo kupuje wierzytelności od różnego rodzaju firm pożyczkowych zawierając z nimi umowy cesji wierzytelności. Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku, twierdził że nabył od pierwotnego pożyczkodawcy wierzytelność wobec pozwanej.

Po podjęciu obrony procesowej przez naszych specjalistów z zakresu oddłużania, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Sąd Rejonowy w Żaganiu nie dał wiary twierdzeniom powoda odnośnie wykazania nabycia wierzytelności, a tym samym udowodnienia roszczenia. Kolejne powództwo funduszu sekurytyzacyjnego zostało oddalone. Warto powiedzieć, że wiele spraw wnoszonych do sądów przez podmioty masowo skupujące długi może wydawać się niemal identyczne, jednak różnią się one pewnymi szczegółami. Nierzadko o sukcesie przed sądem decyduje element, którego osoba nie będąca specjalistą z zakresu prawa i oddłużania nie jest w stanie zauważyć.

Wobec powyższego w momencie gdy otrzymujesz jakąkolwiek dokumentację z sądu, bądź od wierzyciela skontaktuj się ze specjalistą posiadającym doświadczenie w tym temacie, dzięki temu możesz polepszyć swoją sytuację prawną i finansową, a także zażegnać widmo egzekucji komorniczej.