Przegrana Profi Credit S.A. w obu instancjach! Sąd oddala powództwo o zapłatę prawie 15.000,00 zł wytoczone na podstawie weksla!

Klient został pozwany przez Profi Credit Polska S.A. w związku z niespłaconą pożyczką.

Pożyczkodawca załączył do pozwu weksel, który Klient podpisał przy zawarciu umowy pożyczki.

Klient zaczął od razu szukać pomocy i zgłosił się z prośbą o pomoc do naszej Kancelarii.

W końcu na szali był obowiązek zapłaty przez niego prawie 15.000,00 zł.

Kwota ta stanowiła opłaty, jakie zostały nałożone na Klienta w związku z udzieloną pożyczką, której wysokość wynosiła 9.000,00 zł.

Sąd I instancji uznał, że są one w całości niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Zdaniem Sądu opłaty nałożone przez pożyczkodawcę przekraczają kwotę udzielonej pożyczki i zostały określone na zawyżonym poziomie.

Profi Credit Polska S.A. nie zgodziła się z wyrokiem i złożyła apelację, która została w całości oddalona przez sąd odwoławczy.

Tym samym Klient został uwolniony od obowiązku zapłaty kwoty prawie 15.000,00 zł i dodatkowych odsetek.

W osiągnięciu takiego sukcesu pomogły działania prawników naszej Kancelarii, którzy przeprowadzili już tysiące takich spraw i pomogli setkom Klientom odzyskać spokój finansowy!

Przeciwnik: Profi Credit Polska S.A. 

Rodzaj sprawy: oddłużanie, pożyczka, weksel, nakaz zapłaty, postępowanie nakazowe, oddalenie powództwa, oddalenie apelacji.

Wynik: wygrana w całości