TAKTO NSFIZ przegrywa przed Sądem!

Kolejne oddalone powództwo na naszym koncie. Powód TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie dochodził od naszej klientki zapłaty kwoty wynoszącej blisko dziewięć tysięcy złotych. Konsumentka przerażona dokumentacją otrzymaną z Sądu, szukała pomocy do skutecznej obrony swoich praw w sporze z wierzycielem. Na całe szczęście znalazła nas! Mając na uwadze nasze doświadczenie procesowe pomogliśmy klientce dowieść, że zadłużenie o którym jedynie twierdzi strona przeciwna zupełnie nie istnieje. Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Zgierzu oddalił w całości żądanie strony powodowej. Na marginesie, warto zaznaczyć że poniższy wyrok jest już prawomocny.