Wygrana sprawa o dług ze SMART LEASE S.A

Pani Kamila jest przykładem klientki, która mimo tego, że przytrafiła się sprawa o dług… po odebraniu pozwu, schowała odebrane dokumenty do szuflady. Po jakimś czasie z Sądu Rejonowego w Jarocinie odebrała wyrok zaoczny nakazujący zapłatę na rzecz SMART LEASE S.A. z siedzibą w Macierzysz prawie 12 000,00 zł.

W wyniku tego Pani Kamila zwróciła się do Kancelarii o pomoc. Dostaliśmy od Pani Kamili pozew i nakaz i złożyliśmy sprzeciw od wyroku zaocznego. Wskazaliśmy, że Smart Lease S.A. z siedzibą w Macierzysz dochodzi nieistniejącego długu! Smart Lease S.A. w pozwie wskazywał, że dochodzi roszczenia z umowy pożyczki.

Co zaskakującego kryje w sobie ta sprawa o dług? Pożyczka miała zupełnie inny numer, aniżeli umowa znajdująca się w załączniku do umowy cesji wierzytelności!

To z kolei, nakazywało sprawdzić czy powód jest w stanie wykazać zasadność oraz wysokość zadłużenia,

Idąc tropem nieprawidłowości w numeracji doszliśmy do tego, że powód dochodził roszczenia z wielokrotnie refinansowanej umowy. Wspomnianej umowy nawet nie przedstawił przed Sądem! Takie uchybienia procesowe powoda nie mogły obyć się bez reakcji Sądu. Ten, wyrokiem z dnia 28 lutego 2022r. oddalił w całości powództwo Smart Lease S.A.

Nawet jeżeli Smart Lease S.A. będzie chciało złożyć w niniejszej sprawię apelację nie wróżymy jej sukcesu. Podmiot występując z powództwem winien był posiadać i przedłożyć Sądowi wszystkie dokumenty. Ten tego nie uczynił. Zaniechania dowodowe powoda na etapie Sądu I instancji nie mogą zostać naprawione na etapie apelacji.

Pani Kamila postanowiła stanąć twarzą w twarz z problemem. Dlatego udało się zmniejszyć jej zadłużenie o 12 000,00 zł.

Innymi słowy, termin zapłaty jeszcze nie nadszedł. Ponadto, podnieśliśmy kilka dodatkowych zarzutów.

Popadłeś w tarapaty z powodu długów, a listonosz przynosi do Ciebie przesyłki z Sądu? Jeśli tak jest to zgłoś się do nas koniecznie jeszcze dziś! Termin na złożenie sprzeciwu wynosi 14 dni i nie możemy go przedłużyć!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/powodztwo-ultimo-portfolio-investment/