Ententa Collection sp. z o.o. przegrywa.

Materiał dowodowy przedstawiony przez Ententa Collection sp. z o.o., nie wykazał w sposób jednoznaczny, aby wierzytelność rzeczywiście wchodziła w skład jej majątku.

Na rynku działa szereg licznych instytucji trudniących się udzielaniem pożyczek krótkoterminowych. Nie każda dysponuje strukturami na tyle rozbudowanymi oraz wyspecjalizowanymi, by samodzielnie dochodzić roszczeń. Z tego względu, powszechnie spotykanym procederem jest sprzedawanie wierzytelności. Kupują je jednostki zawodowo zajmujące się windykacją i egzekwowaniem roszczeń pieniężnych. Jedna z takich instytucji – Ententa Collection sp. z o.o., przekonana, że skutecznie nabyła wierzytelność, wytoczyła powództwo przeciw panu Łukaszowi.

Pan Łukasz niezwłocznie przesłał naszym specjalistom do weryfikacji otrzymane z Sądu dokumenty. I to był pierwszy, najważniejszy krok do odniesienia kolejnego zwycięstwa przed Sądem!

W ocenie specjalistów konsument-wygrywa.pl, materiał dowodowy przedstawiony przez Ententa Collection sp. z o.o., nie wykazała w sposób jednoznaczny, aby wierzytelność stanowiąca podstawę sformułowanego w pozwie żądania, rzeczywiście wchodziła w skład jej majątku. Poszczególne postanowienia rozległej dokumentacji cesyjnej, w istotnej mierze zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny. W konsekwencji doprowadziło to do powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do skuteczności przeprowadzonych procedur związanych z przelewami wierzytelności między kolejnymi podmiotami.

Zarzuty, sformułowane przez pełnomocników pana Łukasza z portalu konsument-wygrywa.pl, nie zostały w sposób dostateczny obalone przez pełnomocnika Ententa Collection.

Sąd oddalił powództwo gdyż powód nie wykazał, aby przysługiwało mu uprawnienie do dochodzenia względem pana Łukasza jakiejkolwiek wierzytelności.

Sekretem sukcesu w sprawie pana Łukasza było indywidualne podejście do sprawy jego pełnomocnika. Skrupulatna analiza wszystkich dokumentów powoda pozwoliła na ujawnienie uchybień. One ostatecznie wzbudziły wątpliwości Sądu co do zasadności powództwa.

Pośrednio także przez wzgląd na brak indywidualnego potraktowania sprawy, pełnomocnik Ententa Collection sp. z o.o., nie był w stanie skutecznie obalić zarzutów pełnomocnika pana Łukasza.

Pamiętaj! Samo wytoczenie powództwa przeciw Tobie, nie oznacza z góry, że stoisz na przegranej pozycji. Materiały dowodowe, nierzadko są pełne braków lub uchybień. Takie uchybienia mogą doprowadzić do oddalenia powództwa. To w efekcie zniweczy możliwość domagania się uiszczenia przez Ciebie jakiejkolwiek zapłaty. Specjaliści portalu konsument-wygrywa.pl, wyrażają gotowość do przeanalizowania także Twojego przypadku. Finalnie udowodnimy po raz kolejny, że: „konsument wygrywa!”.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/jak-oddalic-powodztwo-mbank/