Wygrywamy sprawę z Minicredit sp. z o.o.

Wierzyciel Minicredit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie zgodził się z rozstrzygnięciem wyroku I instancji i wniósł apelację. Na nic się zdały zarzuty powoda, bowiem po konfrontacji z naszymi twierdzeniami Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił apelację strony przeciwnej. Powyższe rozstrzygnięcie oznacza, że korzystny dla konsumenta wyrok zapadły przed Sądem Rejonowym w Gliwicach jest już prawomocny.